• 2019
  • Mar
  • 27

Co wpływa na możliwość zaciągnięcia kredytu gotówkowego?

Kredytobiorca, nawet przy uruchamianiu prostego kredytu gotówkowego musi przygotować się na analizę ryzyka. Jakie czynniki bank bierze pod uwagę przy obsłudze zadłużenia i co może uniemożliwić nawiązanie współpracy? Odpowiedź na te pytanie znajdziesz na www.17bankow.com.

Ocena ryzyka kredytobiorcy
Kredyty krótkoterminowe to mniejsze ryzyko od zadłużenia długoterminowego ze względu na czynnik losowości. To przy długach długoterminowych dochodzi najczęściej do ogłaszania przez klientów bankowości detalicznej upadłości konsumenckiej. Z perspektywy wierzyciela to ogromna strata. Jeszcze kilka lat temu, przed wprowadzeniem aktualizacji prawnych większym ryzykiem charakteryzowały się kredyty udzielane w walutach obcych. Dzisiaj od takich umów się odbiega na rzecz kredytów w PLN (waluta zarobkowania). Analiza kredytobiorcy składa się z wielu punktów. Z tego powodu warto skrupulatnie wypełniać wnioski kredytowe, nawet przy wsparciu doradcy. Co trzeba wziąć pod uwagę? Na pewno wiek, liczbę osób na utrzymaniu w gospodarstwie domowym, a nawet zajmowane stanowisko. Osoby starsze nie mogą liczyć na duże zobowiązania w porównaniu do klientów w pełni aktywnych zawodowo. Na większy kredyt może liczyć klient z wykształceniem wyższym, o długim stażu zatrudnienia w jednym miejscu, z popularnej branży. Przy podpisywaniu umowy z bankiem detalicznym, w którym posiadasz rachunek osobisty sprawa jest nieco prostsza. Doradca monitoruje historię rachunku, regularność wpływów, nietypowe zdarzenia. To pozwala automatycznie ustalić wiarygodność.

Historia w BIK i BIG
Przy wnoszeniu wkładu własnego, większego niż ustawowo zakładany w kredycie hipotecznym, czy zabezpieczenia do kredytu gotówkowego kredytobiorca otrzymuje lepsze warunki spłaty. Zadbaj również o czystość w rejestrach Biura Informacji Kredytowej, a także w Biurach Informacji Gospodarczej. Pierwsze dotyczą zobowiązań bankowych, pozabankowych, a drugie pozostałych przeterminowanych długów na minimum 200 złotych przy 60 dniach opóźnienia. Scoring kredytowy łączy zatem właściwości ilościowe i jakościowe kredytobiorcy. Przy największym scoringu kredytowym bank otwiera się na negocjacje oprocentowania. W kredytach gotówkowych widać delikatne rozluźnienie w kwestiach analizy ryzyka kredytobiorcy (raporty Związku Banków Polskich). Ma to również związek z bardzo niskimi stopami procentowymi widocznymi w krajowej gospodarce.

  • Posted by admin
  • in