• 2017
  • Lis
  • 8

Jak ograniczyć ryzyko inwestycyjne?

Właściwy plan zarządzania oszczędnościami gospodarstwa domowego jest kluczowy dla zabezpieczenia przyszłości domowników. Ryzyko inwestycyjne to jedno z najważniejszych pojęć przy zarządzaniu domowym budżetem. W artykule zobaczysz, z jakich instrumentów finansowych warto korzystać, aby nie narazić się na zbyt duże wahania portfela.

Ocena ryzyka przy wyborze instrumentów inwestycyjnych kluczowa

Inwestowanie należy rozpoczynać możliwie najwcześniej, a najlepiej po rozpoczęciu pierwszego poważnego zatrudnienia, ponieważ w ten sposób zwiększasz znacząco szansę na osiągnięcie niezależności ekonomicznej w stosunkowo młodym wieku. Odkładanie drobnych kwot z miesięcznej wypłaty i wprowadzanie nowych środków do portfela inwestycyjnego to jeden z najlepszych pomysłów na uśrednianie całego portfela inwestycyjnego. Większość inwestorów indywidualnych rozpoczyna przygodę z rynkiem kapitałowym od lokat bankowych, a także od instrumentów strukturyzowanych, w których występuje połączenie pewnych lokat bankowych i nieco bardziej ryzykownych instrumentów. Lokata bankowa zapewnia stabilny zysk, ale należy dokładnie oceniać warunki jej założenia, szczególnie pod kątem różnic w stopach procentowych, a wskaźnikiem inflacji. Lokata bankowa jest opłacalna dopiero w momencie, gdy oprocentowanie przekracza poziom inflacji ogłaszany przez Narodowy Bank Polski. Przy długoterminowych inwestycjach lokata służy przede wszystkim do ochrony kapitału przed procesami inflacyjnymi. Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego następuje też w momencie rozbicia kapitału na wiele części. Chodzi o wdrożenie strategii dywersyfikacji w praktyce. Bez dywersyfikacji nie ma mowy o stabilnym zysku w przyszłości. Kiedy jednak branża okaże słabość, wtedy po prostu zyskasz na innym instrumencie, co pozwoli zachować większość kapitału. Ryzyko inwestycyjne w znaczący sposób ogranicza ustawienia tzw. zleceń stop loss. Zamykanie stratnych pozycji na dobrze określonym poziomie to jedna z głównych zasad inwestycyjnych.

Wskazanie na wartość analizy technicznej i fundamentalnej

Najbardziej ryzykowne instrumenty rynku kapitałowego lepiej dokładnie analizować. Służy do tego analiza techniczna, a także analiza fundamentalna. Analiza techniczna dotyczy przede wszystkim określenia wartości ceny instrumentu na wykresie, natomiast analiza fundamentalna daje wgląd do realnej wartości rynku, firmy, surowca. Długoterminowe zarządzanie kapitałem na pewno spowoduje pewne straty. Najważniejsze jest to, abyś utrzymywał pewną poduszkę bezpieczeństwa zawsze na lokatach bankowych. Dzięki temu nie zmarnujesz żadnej okazji inwestycyjnej, która pojawi się na rynku.

Długoterminowe zarządzanie ryzykiem

Wprowadzenie zasady dywersyfikacji, utrzymywanie funduszy na lokacie bankowej, aby chronić się przed inflacją, działanie według jasno określonego planu finansowego, znajomość zasad analizy technicznej i fundamentalnej to najważniejsze czynniki ograniczenia ryzyka inwestycyjnego.

  • Posted by admin
  • in