• 2017
  • Kwi
  • 24

Czy ryzyko przy zaciąganiu kredytu gotówkowego jest duże?

Ryzyko przy podpisywaniu umowy kredytowej występuje zawsze. To nieodłączny element współpracy między kredytobiorcą, a kredytodawcą. Profesjonalnemu kredytodawcy zawsze zależy na ograniczeniu niepewności i na maksymalizacji zysków zgodnie z teorią ekonomii. Kredytobiorca natomiast chce najlepszych warunków udzielenia pożyczki, przy minimalnym ryzyku. Obecnie jednak masz do czynienia z rynkiem kredytodawcy. Klient jest oczywiście chroniony przez ustawy, czy urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy wystąpieniu problemów finansowych ze spłatą pożyczki narażasz się jednak na przejęcia komornicze i na rozpoczęcie całego procesu windykacyjnego. W artykule porozmawiamy o najważniejszych grupach ryzyka przy zaciąganiu kredytów gotówkowych.

Grupy ryzyka przy podpisywaniu umowy kredytowej

Warto rozpocząć od dobrej wiadomości. Nawet przy totalnym bankructwie gospodarstwa domowego masz szansę na ugodę z wierzycielami. Wystarczy ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Wskazana upadłość konsumencka nie jest jednak dla każdego. Jeżeli wywołałeś bankructwo celowo, wtedy nie masz szans na wykorzystanie tego instrumentu. W chwili nieoczekiwanego kryzysu, przez chorobę, grupowe zwolnienie, inne wydarzenie kryzysowe nie spłacasz zobowiązań upadłość konsumencka to jedno z najważniejszych kół ratunkowych. Przy zaciąganiu kredytu gotówkowego masz stosunkowo niewielkie ryzyko, ponieważ większości umów nie zabezpieczasz majątkiem trwałym, a jedynie formularzem o dowolnym poddaniu się egzekucji komorniczej. Po kontakcie z komornikiem i tak nie stracisz wszystkich funduszy. Na koncie zostaje zawsze kwota niezbędna do życia, najczęściej pensja minimalna. Zgodnie z aktualnymi normami prawnymi.

Kontrola kosztów pozaodsetkowych

Przy podpisywaniu umowy kredytowej zwróć koniecznie uwagę na koszty podstawowe i tzw. koszty pozaodsetkowe, o których ograniczenie walczy aktualnie Ministerstwo Sprawiedliwości. Koszty pozaodsetkowe to, np. opłaty za rozpatrzenie wniosku kredytowego, czy dojazd doradcy z gotówką do klienta. Takie koszty realnie wpływają na wartość całego zobowiązania. Kwoty przekraczają często 100% wartości normalnej pożyczki, a to nie jest już sytuacja komfortowa dla budżetu gospodarstwa domowego.

  • Posted by admin
  • in