• 2017
  • Mar
  • 21

Co wpływa na zdolność kredytową?

Ocena kredytobiorcy to właściwie standard na poziomie wszystkich banków detalicznych, a także instytucji pozabankowych. Kredytodawca chce po prostu wiedzieć, czy jesteś w stanie regulować zobowiązania w założonym terminie. Podpisanie umowy kredytowej poprzedza zatem skrupulatna analiza zdolności kredytowej. Na czym polega zdolność kredytowa, w czym tkwi jej potencjał, jakie czynniki najbardziej wpływają na monitorowanie kredytobiorców? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wskazane pytania.

Pojęcie zdolności kredytowej występuje już w ustawie prawo bankowe. To krótko mówiąc zdolność do płaty kredytu, czyli kapitału początkowego wraz z odsetkami. W definicji zawarto również terminowość spłaty rat kredytowych. Nie chodzi zatem tylko o możliwość spłaty, ale o terminowość regulowania zobowiązań. To najlepsze podejście z perspektywy każdego pożyczkodawcy. Nieco inaczej podchodzi się do analizy zdolności kredytowej osób fizycznych, a właścicieli działalności gospodarczych. Zdolność kredytowa u przedsiębiorców odnosi się do najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Czy można udzielić kredytu gotówkowego osobie bez zdolności kredytowej? To możliwe, ale pod szczególnymi warunkami. W umowach, gdzie zdolność kredytowa nie występuje lub jest po prostu ograniczona ustanawia się tzw. szczególne zabezpieczenia spłaty kredytu, o czym znowu mówi ustawa prawo bankowe. Jeżeli pożyczkobiorca ma szansę odrobić w niedługim czasie pozytywną zdolność kredytową i jest w stanie to udowodnić, wtedy kredytodawca również pozytywnie przychyli się do prośby o dodatkowe fundusze.

U klientów indywidualnych (osób fizycznych) największy wpływ na zdolność kredytową ma czynnik dochodowy, który jest w praktyce równoważny z rodzajem umowy o pracę. Umowa o pracę na czas nieokreślony punktuje u kredytodawców najbardziej, ponieważ klient w takim przypadku charakteryzuje się stabilnością majątkową. Nawet przy niewielkim dochodzie podpiszesz umowę o kredyt gotówkowy, ale na nieco niższe kwoty. Warto wiedzieć, że zdolność kredytowa dzieli się na negatywną i pozytywną. Masz do czynienia ogólnie z kilkoma stopniami zdolności kredytowej. Za co odpowiadają stopnie w zdolności kredytowej? Przy bardzo dobrym ratingu u pożyczkodawcy dostaniesz więcej pieniędzy. Przy słabych parametrach zdolności kredytowej nikt natomiast nie wypłaci ci bardzo dużych środków, bo to wywołuje nadmierne ryzyko. Aktualnie możesz sprawdzić samodzielnie zdolność kredytową za pośrednictwem bezpłatnych porównywarek. Warto to robić, ponieważ każde złożenie wniosku o kredyt gotówkowy do różnych instytucji obniża zdolność kredytową. Inne elementy, na które spojrzy kredytodawca to na pewno stan cywilny, wielkość gospodarstwa domowego. Chodzi tutaj o ilość osób na utrzymaniu kredytobiorcy. Przed podpisaniem umowy o nowy kredyt najlepiej pozamykać poprzednie zobowiązania, bo to zapewni znacznie lepszą punktację.

Zdolność kredytowa to pojęcie regulowane odgórnie, podlega skrupulatnym analizom praktycznie u każdego pożyczkodawcy. Oczywiście możesz przenieść się nie tylko na standardowy rynek kredytowy, ale także do alternatywnych podmiotów, chociażby do sektora pożyczek społecznościowych lub do inwestorów prywatnych, gdzie zdolność kredytowa jest często pomijana. Solidność regulowania rat kredytu w odpowiednich terminach gwarantuje bezpieczeństwo całego systemu. Co myślisz o zdolności kredytowej, a także o podejściu banków detalicznych do jej monitorowania? Czy uważasz, że to narzędzie optymalne z punktu widzenia współpracy pożyczkodawca – pożyczkobiorca?

  • Posted by admin
  • in