• 2020
  • Lis
  • 24

Przenoszenie czy konsolidacja, czyli co zrobić z niechcianym kredytem?

Często się podkreśla, że zaciągnięcie kredytu to wyraz finansowej dojrzałości. Stwierdzenie to już dawno nie jest do końca zgodne z prawdą. Co prawda nadal ma ono charakter umowy wiążącej, ale wybór określonego Wierzyciela już taki nie jest. Zwłaszcza, że Kredytobiorca ma pełne prawo do jego zmiany, o ile uda się przenieść kredyt do innego banku.

Konsolidacja czy przeniesienie?

Konsolidacja kredytów to pojęcie, poprzez które rozumiemy przeliczenie kilku zaciągniętych i płynnie spłacanych zobowiązań w jedno. Dzięki temu zamiast kilku rat płacimy jedną – niższą. Takie rozwiązanie sprawdza się przede wszystkim wtedy, gdy chcemy znacząco obniżyć wysokość danej raty. A co jeśli mamy jedno zobowiązanie, które chcemy przenieść do innego banku? Taki krok nazywamy przeniesieniem kredytu. Kiedy warto z niego skorzystać?

Przeniesienie kredytu – kiedy warto to zrobić?

Przeniesienie kredytu to proceder dość prosty, ale wymaga on rzetelnego spłacania dotychczasowego kredytu. Warto z niego skorzystać, gdy:

Umowa kredytowa w nowym banku jest znacznie korzystniejsza, niż ta, w ramach której spłacamy aktualne zobowiązanie. Należy przy tym pamiętać, że możliwość wcześniejszej spłaty kredytu musi wiązać się z pewnymi oszczędnościami z tytułu braku naliczonego oprocentowania.

Prowizja nowego banku nie jest wysoka. Bądźmy szczerzy – przeniesienie kredytu do nowego banku wiąże się z koniecznością ponownego zrealizowania wszystkich niezbędnych opłat manipulacyjnych, w tym rzecz jasna prowizji bankowej (której wartość może oscylować nawet w granicach 2 – 3 procent łącznej kwoty kredytu).

Istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień w spłacie kredytu. Przenosząc kredyt do innego banku można tego uniknąć, gdyż nowa rata może być zdecydowanie niższa od tej pierwotnej. Należy jednak pamiętać, że będzie się to również wiązać ze znacznym wydłużeniem okresu spłaty.

Zmieniła się nasza sytuacja hipoteczna. Przeniesienie kredytu hipotecznego do innego banku również powinno być możliwe, zwłaszcza jeśli pojawiły się nowe aktywa, za pomocą których możemy zaciągnąć (i zabezpieczyć) większe zobowiązanie kredytowe.

Warto czy nie warto – rachunek kosztowy

Teoretycznie przeniesienie kredytu do nowego banku ma sens, aczkolwiek zależy to przede wszystkim od tego, czy w dalszej perspektywie krok ten będzie opłacalny. O ile w przypadku kredytów gotówkowych koszty takiego “manewru” są przewidywalne, o tyle w hipotece trudno dokładnie oszacować wszystkie te niezbędne wydatki. W tym przypadku nie mówimy już wyłącznie o kosztach bankowych, lecz również pozabankowych (np. wydatki ponoszone na notariusza). Przemyśleć nalezy również kwestię ewentualnych, dodatkowych opłat i prowizji, wynikających chociażby z wcześniejszego spłacenia istniejącego zobowiązania. Pamiętajmy też, że znalezienie odpowiedniego banku z korzystną ofertą, nie gwarantuje nam sukcesu. Dlaczego? Ponieważ korzystniejsza oferta może być uzależniona od naszej zdolności kredytowej, a ta – jak wiadomo – nie musi ulegać ciągłej poprawie. W praktyce przeniesienie kredytu do innego banku może się okazać niemożliwe!

Podsumowanie

Przenoszenie banku do innego kredytu to uproszczona forma konsolidacji kredytowej. Ogromną rolę odgrywa tu złożona analiza obydwu ofert kredytowych. Oczywiście zmieniająca się sytuacja gospodarcza może sprawić, że nowa oferta będzie o wiele korzystniejsza. Niemniej dogłębna analiza problemu może być niemożliwa bez wsparcia doradcy kredytowego, który również zainkasuje swoją prowizję. Czy w takiej sytuacji krok ten będzie faktycznie opłacalny?

  • Posted by admin
  • in