• 2020
  • Lip
  • 7

Charakterystyka kredytów gotówkowych.

Kredyty gotówkowe charakteryzują się najwyższym oprocentowaniem spośród kredytów oraz najbardziej uproszczonymi i ograniczonymi w czasie procedurami. Prawdopodobnie jest to jedyny typ kredytów, który możemy otrzymać podczas jednej wizyty w banku. Kredyty gotówkowe mają cechy najbardziej zbliżone do pożyczek, jednak są w pewnym stopniu ograniczone.

Prawdopodobnie największym ograniczeniem dla banków komercyjnych w przygotowaniu oferty kredytów gotówkowych są narzucone im przez bank centralny regulacje, wśród których najbardziej odczuwalne są stopy procentowe gdzie banki komercyjne nie mogą nałożyć oprocentowania większego niż czterokrotność tych określonych przez Bank Centralny. Banki w większość przypadków ustalają prowizje od kredytu na stosunkowo wysokim poziomie co pozwala im więcej zarobić na częstym obracaniu pieniędzmi. Wysokie prowizje w połączeniu z krótkim okresem spłaty są idealnym narzędziem do generowania pokaźnej stopy zwrotu z inwestycji dlatego też ten produkt cieszy się tak dużym uznaniem ze strony banków.

Banki kierują swoje kredyty gotówkowe przeważnie do zwykłych ludzi, szczególnie tych żyjących z miesiąca na miesiąc nie posiadających zbyt dużych oszczędności, lub żadnych oszczędności. Ludzie bez odłożonych pieniędzy na czarną godzinę najprawdopodobniej będą pierwszym klientem w razie awarii droższego sprzętu codziennego użytku lub innej sytuacji losowej wymagającej dodatkowych pieniędzy.

Kredyty gotówkowe nie mają dokładnie określonego celu, najczęściej są przeznaczane na różnego rodzaju cele konsumpcyjne z kilku grup takich celów. Ludzie wykorzystują pozyskane pieniądze na zaspokojenie najpotrzebniejszych potrzeb, których zaspokojenia nie możan za bardzo odłożyć w czasie jak i tych mniej potrzebnych bez których można normalnie funkcjonować tak jak na przykład wakacje zagraniczne.

Z wysokiej dostępności pieniędzy mogą wynikać zarówno szanse jak i zagrożenia, szans zapewne nie trzeba tutaj wymieniać ponieważ wiążą się one z niepowtarzalnymi szansami z dość restrykcyjnie ograniczonymi ramami czasowymi z drugiej zaś strony są zagrożenia wynikające ze zbyt małej ilości czasu na przemyślenie decyzji i skonsultowanie jej z innymi. Dodatkowo zgodnie z mentalnością człowieka o łatwo pozyskane pieniądze mniej się dba niż o ciężko zarobione i można dokonać lekką ręką zakupów których później można żałować.

  • Posted by admin
  • in